Inför kursvecka 7 

Inför gruppmöte på tisdag med arbetsterapeut är det bra att ha tagit del av föreläsning ”Framtidsplan” (se kursvecka 7) 

 

På onsdag har du individuell tid med kurator  och på torsdag individuellt möte med din kontaktperson 

Image by Daniel Mirlea