Inför kursvecka 3

Inför gruppmötena kring ”Stress och sömn” på tisdag och torsdag med kurator är det bra att ha gått igenom föreläsningarna (se kursvecka 3).  

 

Det handlar först om ”stress” och består av tre korta filmer. Du kan välja att enbart lyssna eller läsa presentationen eller använda dig av båda.

 

Därefter finns en teoridel samt en efterföljande film om ”sömn”

Image by Daniel Mirlea

Du har individuell tid med fysioterapeut under måndagen för att enskilt kunna gå igenom dina smärtor och besvär, ställa frågor och gå igenom rörelsemönster.

 

 

Inför ditt individuella möte med sjuksköterska på torsdag kommer en ”hälsodeklaration” skickas ut via mail (journal). Denna kommer sedan ligga som grund i ert möte.