Inför kursvecka 5

Gruppmöte med kurator på måndag. Inför detta mötet  får du gärna reflektera över vad som kan ha fungerat för dig för att hantera stress. 

 

På onsdag har du individuell tid med arbetsterapeut där ni kommer att fokusera på pacing /aktivitetsbalans och hur du vill fortsätta implementera detta i din vardag 

Image by Daniel Mirlea