Inför kursvecka 1 

Du har ett individuellt möte med arbetsterapeut direkt första veckan (se individuell tid i ditt schema. Syftet med detta möte är att lägga grund för din rehab-plan som skrivs dagen därpå med teamet. Inför detta möte är det önskvärt att du: 

 

Fylla i självskattning ”GAP i vardagens aktiviteter” som du fått i chatten.  

 

Sammanställa resultatet från GAP i formuläret ”Sammanställning GAP” i Portalen/Kaddio (se mailen) 

 

Fyll även i formulär COPM i Portalen/Kaddio (se mailen) 

Image by Daniel Mirlea

Inför gruppmötet på fredagen med arbetsterapeut är det bra att du tagit del av material i kunskapsbanken (se kursvecka 1) 

 

Se föreläsning ”Aktivitetsbalans” och ”Energisparande åtgärder/Pacing”

Dessa ligger till grund för reflektioner tillsammans i grupp.