Inför kursvecka 4

På tisdag är det gruppmöte och uppföljning på ”kostföreläsningen” med sjuksköterska (se kursvecka 4)  Ta del av kostavsnittet innan uppföljningsmöte. 

 

På torsdag är gruppmöte och uppföljning på föreläsning om ”smärta” (två delar) med kurator och fysioterapeut.   

  

 

På fredag kommer du att träffa din kontaktperson, tid för detta mötet meddelas i samband med att en enkäten ”Halvtidsutvärdering” sänds till dig via mail (journal).

Image by Daniel Mirlea