Inför kursvecka 2 

Inför gruppmötet på måndagen med kurator är det bra att du tagit del av material i kunskapsbanken (se kursvecka 2).  Samtalen med kurator behöver du inte förbereda, du tar upp det du önskar dela. 

 

Det är föreläsning ”ACT” och en del teori.  

 

Inför gruppmötet med arbetsterapeut så kommer det beröra samma områden som förra veckan, dvs ”Aktivitetsbalans” och ”Energisparande åtgärder/Pacing”.  

Image by Daniel Mirlea

Inför gruppmöte med läkare är det föreläsning om ”Sjukdomslära” som följs upp. Denna ligger under kursvecka 2 i kunskapsportalen.  

 

Denna gruppträff kan komma att behöva byta datum och tid och då flyttas fram en vecka - men detta får du notifikation om i så fall.