top of page
fjällandskap

PRIVAT POLICY

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på vår webbplats.

COOKIES

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för att samla in statistik om våra besökare och ge tillgång till medlemssidor.

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Statistikcookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats

Sociala-medier-cookie: Knappar på vår hemsida ger er möjlighet att dela innehåll på sociala medier. Dessa tjänster sätter 3:e parts cookie på vår webbplats.

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

  • I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa hemsidor fungerar sämre utan cookies, t ex att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner slutar att fungera.

  • Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar.

  • Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning (inkognito). Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger din webbläsare.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Integritetspolicy

I egenskap av kund och samarbetspartner hos oss på Masano Health finns du med i vårt kundregister med dina kontaktuppgifter som du har gett oss.

Uppgifter som vi registrerar är:

  • Företagsnamn

  • Namn och titel

  • Kontaktuppgifter inklusive e-postadress och besöksadress.

Dessa uppgifter delar vi aldrig med en tredje part utan ditt samtycke utan följer de lagkrav som den nya dataskyddsförordningen GDPR ställer.

Vi använder oss av dina kontaktuppgifter enbart i syfte att kunna förmedla och genomföra våra tjänster till dig som kund eller delge dig information rörande Masano Health utbud och Masano Health som företag.

Några gånger per år använder vi oss av dina kontaktuppgifter för att nå dig med vårt nyhetsbrev. Detta kan innehålla föreningssnyheter, produktnyheter, inbjudan till events samt annan information som vi bedömer kan vara av värde för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev och då kommer du inte längre att få den informationen från oss.

Om du har några frågor ang. de kontaktuppgifter vi sparar är du alltid välkommen att kontakta oss.

SÄKERHET

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.
Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på vår webbplats.

bottom of page