top of page

VÄLKOMMEN TILL MASANO HEALTH 

DITT DIGITALA REHABTEAM I HEMMET

Du får professionell hjälp där du är, utifrån dina villkor. 

Masano Health erbjuder dig e-rehabilitering som du kan skräddarsy efter dina behov. Utifrån teamets samlade kompetens arbetar vi med hela dig, där du befinner dig i din specifika situation.  

Masanos program är skapade utifrån den forskning, kunskapsstöd och de riktlinjer som föreligger för respektive patientgrupp. Teamet arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv där hela du är viktig.

 

Rehabilitering vid neurologiska samt reumatiska sjukdomar syftar främst till att

 

  • Förebygga försämringar

  • Möjliggöra deltagande i för individen prioriterade och värdefulla aktiviteter i dennes vardag

  • Öka individens livskvalitet

Product

Vad vi gör

Masano Health tillhandahåller professionell rehabilitering för patienter med neurologiska samt reumatiska sjukdomstillstånd - 100% digitalt. Detta innebär en ökad tillgänglighet för fler, och en möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar i hemmiljön.

Programmen är fyra eller åtta veckor, innehållande olika möten som sker i grupp eller individuell form, dessa utgår från olika teman som ligger i vår kursportal, med de olika professionerna i teamet. Teamet består av arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut och sjuksköterska. Läkare finns att konsultera vid behov under hela perioden. 

Syftet med programmen är att stötta individen med verktyg för att bättre kunna förebygga återkommande försämringar, öka möjligheterna att kunna delta i aktiviteter som är prioriterade av individen och öka individens livskvalitet. 

Programmen skiljer sig åt beroende på sjukdomstillstånd och följer riktlinjer och aktuell forskning. Se respektive program för ytterligare information eller kontakta oss med aktuell fråga.